Case Naturkraft styringsløsning

Integreret styringsløsning på Naturkraft

På Naturkraft taler showcontrolleren direkte med lysstyringssystemet, og de mere end 90 scenarier i publikumsområderne aktiveres fra ét sted i huset.

Den integrerede styringsløsning på oplevelsescentret ved Ringkøbing Skjern Fjord er skabt af Tue Selmer Friborg, indehaver af Taintec. Han var AV-rådgiver for bygherre, og som ansvarlig for AV-løsningerne på mange af landets udstillinger ved han, hvad der virker:

– Min ambition var, at al AV, lys og lyd skulle kunne snakke sammen, så man ikke skulle tænde forskellige steder i huset. Det handler om at eliminere muligheden for, at de daglige brugere kan begå fejl. Der kommer også nye brugere til, og så nytter det ikke, nogen tænder rengøringslyset, mens udstillingen er startet op.

I dag er al AV-udstyret netværkstilsluttet, og lysstyringen er dermed også en del af netværket.

Lyset i publikumsområderne er styret ét sted fra, de øvrige områder kører på bevægelsessensorer. En lyssensor giver besked til showcontrolleren om, hvor mørkt det er, og showcontrolleren giver så besked til lysstyringssystemet, når det er tid til at skifte til aftenbelysning. Det gælder både udendørs og indendørs. Og fordi bygningen har gennemsigtigt tag, er den indendørs belysning meget afhængig af dagslyset.

Tue Friborg har arbejdet tæt sammen med Jens Lind, direktør i Gobo, som havde belysningsopgaven på Naturkraft, og han er begejstret for den samlede løsning:

– Når det hele er koblet sammen, kan vi styre lyset, så det følger dagsrytmen, og understøtte historierne på Naturkraft. Gobo, som laver lyssætning og leverer lysudstyr til museer og andre udstillingssteder, har stået for designlys til opholdsområderne og udstillingerne, bortset fra særudstillingen, og for at få lyset installeret og integreret på Naturkraft.

grandMA styrer lyset på Naturkraft

På Tue Friborgs anbefaling valgte man lysstyringssystemet grandMA, som Gobo leverede. Tue Friborg var ansvarlig for styring af lyset og har sammensat systemet af grandMA- og Luminex- produkter og stået for opsætningen og programmeringen af lyset. Og han har lavet al programmering af lyset på grandMA, som taler direkte med showcontrolleren, der styrer al AV.

Når grandMA-systemet får beskeder fra showcontrolleren, bliver den relevante lyseffekt i huset trigget. Der kan for eksempel komme en besked om, at der er nogen, der går inde i Bølgen – en kæmpe lysinstallation, hvor videoprojektioner og lyd skaber fornemmelsen af at stå inde i en brusende bølge. Så bliver sensorerne aktiveret, og der bliver sendt besked til lysstyringssystemet, som sikrer den relevante lyseffekt.

I Klimaspillet skal lyset også passe med lyd og billeder. Her kan gæsterne bygge byer og samfund, men aktiviteterne får isen til at smelte og vandet til at stige. Og efterhånden som vi nærmer os jordens undergang, sender computeren, der styrer spillet, beskeder til showcontrolleren, som igen sender beskeder til lysstyringssystemet, som får skyen, der hænger over spillet, til at buldre og lyse faretruende.

Fra GrandMA sendes sACN ud til noder fra Luminex , hvor det bliver konverteret til DMX. Alle lamperne i publikumsområderne er DMX-styret, men også skyen i Klimaspillet og mågerne i Holmsland Klit er DMX-styret.

Holmsland Klit er et værk om de dyr og planter, der lever i det vestjyske klitlandskab. Publikum kan selv skabe vind ved at dreje på et håndtag, og når vinden rejser sig i klitterne, sendes der besked til lysstyringssystemet, som aktiverer mågerne, der flyver over landskabet.

Netværks-switch fra Luminex

Gobo har også leveret netværks-switche fra Luminex til udstillingsnetværket. Selvom Tue Friborg har lavet mange af de store netværksinstallationer til museer, havde han ikke arbejdet med netværks-switche fra Luminex før, men han er begejstret for produktet:

– Switchene fra Luminex udmærker sig ved at være lavet til underholdningsbranchen, det er intuitivt, og det er nemt at forklare netværksukyndige, hvordan det fungerer.

Netværket er delt op i forskellige VLAN, og normalt kan man ikke se på switchen, hvilke porte, der er på hvilke VLAN. På switchene fra Luminex viser en lille farvet LED på hver port, hvilket VLAN, den er tildelt. Og det gjorde det ifølge Tue Friborg nemmere for alle, der arbejdede i systemet:

– Jeg slap for en del fejlsøgning, fordi AV-montørerne selv kunne tjekke, om de var på det rigtige VLAN. Efter åbningen var det også en stor fordel, at bygherres egne teknikere selv har kunnet lave småændringer uden at have den store netværkseksamen, fordi switchene er lavet, så de er intuitive.

Tue Friborg lægger stor vægt på, at installationen er dokumenteret korrekt. Han lavede en database med alt det udstyr, der skulle monteres. Heri skrev han hvilke netværksudtag, strømudtag mv., det skulle tilsluttes, så man ud fra den beskrivelse kunne montere udstyret:

– Det er også en sikring til fremtiden, bygherre skal have mulighed for at udbygge eller servicere installationen. De skal kunne se, hvordan det virkede, da det virkede. Det er for at opretholde værdien af installationen for kunden, ellers bliver den hurtigt værdiløs.

Frie hænder til at skabe den bedste løsning

Tue Friborg og Jens Lind er enige om, at den tillid, der blev vist fra bygherre, er unik:

– Den tillid, folk fra Naturkraft gav os leverandører og rådgivere, var helt speciel. Vi havde fuldstændig frie hænder til at lave den bedste mulige løsning, og det var enormt tilfredsstillende, fortæller Jens Lind.

Den udstrakte tillid var et vigtigt fundament i et komplekst projekt med mange udfordringer. En stram tidsplan betød, at der blev bygget samtidig med, at der blev projekteret. Derfor kom netværksinstallationen først på i slutningen af byggeprocessen, og man var bange for, at det ville føre til en forsinkelse af resten af byggeprocessen.

Kasper Kollerup var projektleder på el-entreprisen, og han måtte improvisere lidt mere end normalt:

– Jeg er vant til at arbejde ud fra færdige tegninger, men den stramme tidsplan gjorde, at tegningerne fra oplevelsesuniverset, som jeg fik fra Tue og Jens, kom løbende i projektet. Så måtte jeg arbejde lidt mere kreativt, men Jens og Tue kan virkelig deres kram, og derfor fik vi det til at lykkes.

Kasper Kollerup fik også brug for sin kreativitet i installeringen af el i bygningen:

– Det er svært at lave flotte installationer i en bygning som Naturkraft med synlige spær og kupler, der var ingen steder at gemme ledningerne, så vi måtte trylle lidt for at skjule installationerne.

Fordi Naturkraft var et barmarksprojekt, hvor organisationen blev opbygget i løbet af processen, var der ingen, man kunne spørge: Hvad plejer I at gøre?

Og under opførelsen af Naturkraft kom så pandemien, som lagde hele verden ned. Kunne man holde byggemøder online i stedet for på byggepladsen? Kunne man få leveret tingene til tiden? Ville håndværkerne blive sendt hjem? Ville arbejdet gå i stå?

Mod alle odds lykkedes det at blive færdig til åbningen. Og Tue Friborg er ikke i tvivl om, at det skyldes en enestående vilje til at finde løsninger på udfordringerne hos leverandørerne:

– Jeg er vant til at koordinere med mange aktører, men på Naturkraft var der en helt særlig vilje til at få det til at lykkes, og trods alle benspændene var det et virkelig dejligt miljø at arbejde i, slutter Tue Friborg.