Höjer Kvarn

Porten till Töndermarsken och Vadehavet

Vatten är en central del av Töndermarskens historia. Marsklandet skapades av havet och har sedan formats av människan under många hundra år. Människan har satt sin prägel på landskapet i Danmarks största sumpmark med skeppsvarv, diken, slussar och kanaler.

Utställningen på Höjer kvarn är en introduktion till Töndermarsken och bjuder in dig att utforska ett av Danmarks mest slående kulturlandskap, som innehåller en rik byggnadskultur och några av Europas bästa fågelområden. Det vackra området är en del av Nationalpark Vadehavet och ett av Unescos världsarv.

Kund:
Jac Studios och No Parking
Uppgift:
Belysning av utställningen i samarbete med JAC studios och No Parking
Lösning:
Ett belysningssystem som är i linje med utställningsdesignen och underlättar förmedlingen.

Upplev den effektiva LED-belysningen i Höjer Kvarn

Kontakta oss och hör mer


Vi skulle verkligen vilja berätta mer information om lösningen.
​Kontakta oss och hör mer om hur vi också kan hjälpa dig.