Köpenhamns yrkeshögskola

Köpenhamns yrkeshögskola får ljusprojektioner på golvet inspirerade av IKEA

Det var en rolig och något annorlunda uppgift som hamnade på Gobos bord när Yrkeshögskolan, som utbildar hälso- och sjukvårdspersonal, behövde ljusprojektioner för sin 30 meter långa utbildningskorridor. Rektorn blev inspirerad av ljusspelen i IKEAs korridorer, och uppgiften var att utforma gångbanor med ljus.

Medan de framtida sjukgymnasterna brukade rita upp gångbanorna med hjälp av käglor, färg eller tejp när de skulle göra övningar med patienter med gångsvårigheter, ritar man i dag upp banan med hjälp av lampor från taket som projicerar banlinjer och texter på golvet, t.ex. "börja här" och "stanna här".

Gobo utformade gobos för var och en av gångbanorna med texter som sattes i lamporna som hängde på skenor i taket. Gångbanorna kan slås på och stängas av vid ett eluttag. Ljusprojektionen är en både estetisk och effektiv lösning som har frigjort tid för patienterna.

Kund:
Köpenhamns yrkeshögskola
Uppgift:
Ljusprojektioner för yrkeshögskolans utbildningsgång
Lösning:
Design av gångvägar med ljus, gobos, lampor och skenor

”I dag er banen tegnet op via lys fra loftet, som projicerer banelinjer og tekster ned på gulvet.”

Kontakta oss och hör mer


Vi skulle verkligen vilja berätta mer information om lösningen.
​Kontakta oss och hör mer om hur vi också kan hjälpa dig.